Human resources

Kad deca nisu besna, ni kuća nije tesna.

“Kako su međuljudski odnosi na samom vrhu hijerarhijske piramide Marketing Radionice, tim HR-a ima veliki značaj i odgovornost. Ono što je zadatak tima za ljudske resurse je da svakim danom pospešuje odnose članova u organizaciji i brine o njihovom profesionalnom usavršavanju.

Jedna od aktivnosti, koja pomaže u održavanju radne atmosfere na visokom nivou, svakako je organizovanje team building-a . Sa druge strane, profesionalno usavršavanje, pored praktičnog rada na projektima, članovi stiču i kroz edukacije što je takođe zadatak tima za ljudske resurse.

Najznačajniji projekat svakako je regrutacija tj. prijem novih članova dva puta godišnje. Ovaj projekat je od esencijalne važnosti, ne samo za HR tim, već  za celu organizaciju, jer tim ima veliku odgovornost pri odabiru novih članova za koje veruje da će sa još većim entuzijazmom nastaviti  da rade na unapređenju Marketing Radionice.

Članovi HR tima će kroz rad sa različitim tipovima ljudi u organizaciji, a i van nje, imati priliku da značajno poboljšaju svoje veštine komunikacije, organizacije i održavanja međuljudskih odnosa.