Tim za saradnju sa privredom

Tim za saradnju sa privredom zadužen je za obezbeđivanje projekata koji dolaze iz privrede i sa fakulteta, kao i za podršku u vidu sponzora za naše aktivnosti koje obavljamo u saradnji sa fakultetom ili van njega. U najvećoj meri tim za saradnju sa privredom bavi se „prodajom“ Marketing Workshop-a. Ta „prodaja“ se vrši na različitim stručnim sajmovima, konferencijama i poslovnim događajima.

Kako bi imali uspeha u tome, tim za saradnju sa privredom tokom godine vrši obuku svojih članova za pregovore, prezentacije, prodaju i slično. Pored projekata iz privrede i sponzora cilj je obezbeđivanje obuka i drugim timovima u MW za konkretno njihove oblasti poslovanja.

Članove ovog tima odlikuje dobra veština komuniciranja, taktički pristup situaciji i kreativnost.Sve ove osobine su razvijane tokom različitih projekata i edukacija sa ciljem da u svakom trenutku mogu da „prodaju olovku“. Svaki potez tima usmeren je ka povećanju znanja i sposobnosti svih članova unutar Marketing Workshopa.